Lời dịch bài hát: A beautiful  Palace

 

Các bài liên quan:

— Nothing To Lose – Michael Learns To Rock

— Somebody That I Used To Know Gotye ft Kimbra

 

A beautiful palace Nơi tuyệt đẹp
Mother can we start over?
I wanna be the boy i was back then
Before the world came
And made me colder
I wanna feel the way I did back then
With love in my heart.

We live in a beautiful place
Let love take away all this pain
We live in a beautiful place
We wasted so many days
Our hearts are as dark as the rain
We live in a beautiful place

Father, can we start over?
Take me to the places that we lived
Before the days came and made us older
I wanna feel the way I did back then
Before my heart grew cold

Our hearts are as dark as the rain
Our hearts are as dark as the rain
Its a beautiful place if we make it
It’s a beautiful place to be wasted, don’t you know.

We live in a beautiful place,
Let love take away all this pain,
We live in a beautiful place [repeat]

We wasted so many days
Our hearts are as dark as the rain
We live in a beautiful place

Me yêu, liệu chúng ta có thể vượt qua
Con muốn là chàng trai thuở xưa ấy
Trước khi thế giới xuất hiện
Đã làm con trở nên lạnh giá
Con muốn cảm thấy những điều con đã làm bằng tất cả tình yêu bằng cả trái tim con

Chúng ta sống trong một nơi tuyệt đẹp
Hãy để cho tình yêu xóa hết mọi đau thương
Chúng ta sống trong một nơi tuyệt đẹp
Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian
Trái tim chúng ta bao phủ một màu u ám trong mưa
Chúng ta sống ở một nơi tuyệt đẹp

Cha yêu ơi, liệu chúng ta có thể vượt qua
Cha hãy đưa con đến những nơi mà gia đình ta đã sống
Trước khi năm tháng trôi qua làm chúng ta trở nên già yếu
Con muốn được trở lại thuở xưa ấy
Trước khi trái tim con lạnh giá

Trái tim của chúng ta u ám như những cơn mưa
Trái tim của chúng ta u ám như những cơn mưa
Nhưng chúng ta có thể tạo ra một nơi tuyệt đẹp
Không nên để phí một nơi tuyệt đẹp ấy, cha biết không?

Chúng ta sống trong một nơi tuyệt đẹp
Hãy để cho tình yêu xóa hết mọi đau thương
Chúng ta sống trong một nơi tuyệt đẹp
Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian
Trái tim chúng ta bao phủ một màu u ám trong mưa
Chúng ta sống ở một nơi tuyệt đẹp