Bài hát: Girl On Fire - Alicia Keys

Bài hát: Girl On Fire – Alicia Keys

Lời dịch bài hát: Girl On Fire – Alicia Keys

Lyric

Lời Việt

 She’s just a girl, and she’s on fire
Hotter than a fantasy, longer like a highway
She’s living in a world, and it’s on fire
Feeling the catastrophe, but she knows she can fly away
Oh, she got both feet on the ground
And she’s burning it down
Oh, she got her head in the clouds
And she’s not backing down
This girl is on fire
She’s walking on fire
This girl is on fire
Looks like a girl, but she’s a flame
So bright, she can burn your eyes
Better look the other way
You can try but you’ll never forget her name
She’s on top of the world
Hottest of the hottest girls say
Oh, we got our feet on the ground
And we’re burning it down
Oh, got our head in the clouds
And we’re not coming down
This girl is on fire
She’s walking on fire
This girl is on fire
Everybody stands, as she goes by
Cause they can see the flame that’s in her eyes
Watch her when she’s lighting up the night
Nobody knows that she’s a lonely girl
And it’s a lonely world
But she gon’ let it burn, baby, burn, baby
This girl is on fire
She’s walking on fire
This girl is on fire
Oh, oh, oh…
She’s just a girl, and she’s on fire 
 Cô ấy chỉ là một cô gái, và cô ấy đang rực lửa
Nóng hơn cả một giấc mơ, dài như xa lộ
Cô sống trong một thế giới, và thế giới đó rực lửa
Cảm giác như đại họa, nhưng cô biết mình có thể bay đi
Ôi, cô đứng vững chắc trên mặt đất
Và cô ấy đang thiêu cháy
Ôi, cô ấy đã chạm được vào làn mây
Và cô ấy sẽ không lùi bước
Cô gái này đang rực lửa
Cô đang bước đi trên lửa
Cô gái này đang rực lửa
Trông như một cô gái, nhưng cô ấy là ngọn lửa
Chói sáng rực rỡ, cô ấy có thể đốt cháy mắt các người
Nên tốt hơn là nhìn đi chỗ khác đi
Các người có thể cố gắng những sẽ không thể quên tên cô ấy
Cô ấy đứng trên cả thế giới này
Những cô gái cháy bỏng nhất của sự cháy bỏng cùng nói
Ôi, ta đứng vững trên mặt đất
Và ta đang cháy bỏng
Ôi, ta đã chạm đến làn mây
Và ta sẽ không quay đầu lại
Cô gái này đang rực lửa
Cô đang bước đi trên lửa
Cô gái này đang rực lửa
Mọi người đứng lên, khi cô ấy đi ngang
Vì họ có thể thấy ngọn lửa rừng rực trong mắt cô
Hãy xem cô ấy chiếu sáng rực rỡ màn đêm
Chẳng ai biết cô gái ấy luôn cô đơn
Và thế giới này cũng cô đơn
Nhưng cô ấy sẽ để nó cháy, cưng à, cháy bỏng.
Cô gái này đang rực lửa
Cô đang bước đi trên lửa
Cô gái này đang rực lửa
Oh, oh, oh…
Cố ấy chỉ là một cô gái, và cô ấy đang rực lửa