Bài hát: Dancing Queen - Abba

Bài hát: Dancing Queen – Abba

Can you hear me – Enrique Iglesias

All we are – One Republic

Học Tiếng Anh Online

Lời dịch bài hát Dancing Queen – Abba

Lyric

Lời Việt

 ♪ Oooh – oooh ♪
♪ You can dance. ♪
♪ You can jive. ♪
♪ Having the time of your life. ♪
♪ Oooh – oooh ♪
♪ See that girl. ♪
♪ Watch that scene. ♪
♪ Digin’ the Dancing Queen. ♪
♪ Friday night and the lights are low. ♪
♪ Looking out for a place to go, ♪
♪ Hmmmm. ♪
♪ Where they play the right music, ♪
♪ Getting in the swing. ♪
♪ You come to look for a King. ♪
♪ Anybody could be that guy. ♪
♪ Night is young and the music’s, ♪
♪ High! ♪
♪ With a bit of rock music, ♪
♪ Everything is fine. ♪
♪ You’re in the mood for a dance. ♪
♪ And when you get the chance, ♪
♪ You are the Dancing Queen. ♪
♪ Young and sweet, only seventeen. ♪
♪ Dancing Queen, ♪
♪ Feel the beat from the tambourine. Oh, yeah! ♪
♪ You can dance. ♪
♪ You can jive. ♪
♪ Having the time of your life. ♪
♪ Oooh – oooh ♪
♪ See that girl. ♪
♪ Watch that scene. ♪
♪ Digin’ the Dancing Queen. ♪
♪ You’re a teaser, you turn ’em on. ♪
♪ Leave ’em burning and then you’re, ♪
♪ Gone! ♪
♪ Looking out for another, ♪
♪ Anyone will do. ♪
♪ You’re in the mood for a dance. ♪
♪ And when you get the chance, ♪
♪ You are the Dancing Queen. ♪
♪ Young and sweet, only seventeen. ♪
♪ Dancing Queen, ♪
♪ Feel the beat from the tambourine. Oh, yeah! ♪
♪ You can dance. ♪
♪ You can jive. ♪
♪ Having the time of your life. ♪
♪ Oooh – oooh ♪
♪ See that girl. ♪
♪ Watch that scene. ♪
♪ Digin’ the Dancing Queen. ♪
 ♪ Oooh – oooh ♪
♪ Bạn có thể khiêu vũ, ♪
♪ nhảy điệu jive, ♪
♪ vui vẻ với cuộc sống của mình ♪
♪ Oooh – oooh ♪
♪ Ồ, hãy nhìn cô gái đó, ♪
♪ nhìn cảnh đó, ♪
♪ Nữ hoàng khiêu vũ đang say mê ♪
♪ Tối thứ sáu và ánh đèn đã hạ xuống ♪
♪ Tìm kiếm chỗ nào để đi ♪
♪ Hmmmm. ♪
♪ Nơi mà người ta chơi nhạc bạn thích, ♪
♪ bạn có thể lắc lư ♪
♪ Bạn đến và tìm cho mình một nhà ♪
♪ Ai cũng có thể là người đó ♪
♪ Đêm còn sớm và âm nhạc thật rộn rã ♪
♪ Bay cao nào ♪
♪ Với một chút nhạc rock, ♪
♪ một thứ thật tuyệt ♪
♪ Bạn muốn nhảy ♪
♪ Và khi bạn có cơ hội ♪
♪ Bạn là nữ hoàng khiêu vũ, ♪
♪ trẻ và ngọt ngào,\Nnhư tuổi 17 vậy ♪
♪ Nữ hoàng khiêu vũ, ♪
♪ cảm nhận từng nhịp trống vỗ ♪
♪ Bạn có thể khiêu vũ, ♪
♪ nhảy điệu jive, ♪
♪ vui vẻ với cuộc sống của mình ♪
♪ Oooh – oooh ♪
♪ Ồ, hãy nhìn cô gái đó, ♪
♪ nhìn cảnh đó, ♪
♪ Nữ hoàng khiêu vũ đang say mê ♪
♪ Bạn là một người khiêu khích,\Nbạn làm người ta phải nóng lên ♪
♪ Để mặc họ đang hăng say, bạn ♪
♪ rời khỏi ♪
♪ Tìm một người khác, ♪
♪ ai cũng được ♪
♪ Bạn muốn nhảy ♪
♪ Và khi bạn có cơ hội ♪
♪ Bạn là nữ hoàng khiêu vũ, ♪
♪ trẻ và ngọt ngào, chỉ 17 tuổi ♪
♪ Nữ hoàng khiêu vũ, ♪
♪ cảm nhận từng nhịp trống vỗ ♪
♪ Bạn có thể khiêu vũ, ♪
♪ nhảy điệu jive, ♪
♪ vui vẻ với cuộc sống của mình ♪
♪ Oooh – oooh ♪
♪ Ồ, hãy nhìn cô gái đó, ♪
♪ nhìn cảnh đó, ♪
♪ Nữ hoàng khiêu vũ đang say mê ♪