Bài hát: Breakaway - Kelly Clarks

Bài hát: Breakaway – Kelly Clarks

Lời dịch bài hát: Breakaway – Kelly Clarkson

Lyric

Lời Việt

Grew up in a small town
And when the rain would fall down
I’d just stare out my window
Dreaming of what could be
And if I’d end up happy
I would pray
Trying hard to reach out
But when I tried to speak out
Felt like no one could hear me
Wanted to belong here
But something felt so wrong here
So I’d pray
I could break away
I’ll spread my wings and I’ll learn how to fly.
I’ll do what it takes till I touch the sky.
Make a wish, take a chance,
Make a change, and break away.
Out of the darkness and into the sun.
But I won’t forget all the ones that I love.
I’ll take a risk, take a chance,
Make a change, and break away
Wanna feel the warm breeze
Sleep under a palm tree
Feel the rush of the ocean
Get onboard a fast train
Travel on a jetplane
Far away
And break away
I’ll spread my wings and I’ll learn how to fly.
I’ll do what it takes till I touch the sky.
Make a wish, take a chance,
Make a change, and break away.
Out of the darkness and into the sun.
But I won’t forget all the ones that I love.
I’ll take a risk, take a chance,
Make a change, and break away
Buildings with a hundred floors
Swinging with revolving doors
Maybe I don’t know where they’ll take me
Gotta keep movin on movin on
Fly away
Break away
I’ll spread my wings and I’ll learn how to fly.
Though it’s not easy to tell you goodbye
Take a risk, take a chance,
Make a change, and break away.
Out of the darkness and into the sun.
But I won’t forget the place I come from
I gotta take a risk, take a chance,
Make a change, and break away
Breakaway
Break away 

 

 

 

 

Em lớn lên ở một thị trấn nhỏVà khi những cơn mưa chợt đến
Em nhìn ra ngoài kia
Mơ mộng về những điều ở phía trước
Nếu em có được niềm hạnh phúc
Em sẽ cầu nguyện
Em cố gắng để đạt được ước mơ
Nhưng khi em cố gắng nói ra
Thì dường như chẳng có ai nghe em nói
Mong mỏi được ở lại chốn này
Nhưng dường như có điều gì đó không đúng
Rồi em cầu nguyện,
có lẽ em lên ra đi thì hơn
Em dang rộng đôi cánh và em sẽ học cách làm sao để có thể bay
Em sẽ làm tất cả cho đến khi em bay được đến bầu trời kia
Em ước nguyện, nắm bắt những cơ hội,
để được thay đổi và để được ra đi
Thoát khỏi nơi tối tăm này và để đến với nơi có ánh dương
Nhưng em sẽ không bao giờ quên những người em vẫn yêu mến
Em sẽ liều mình, nắm bắt những cơ hội,
để thay đổi và để được ra đi
Em muốn cảm nhận được hơi ấm
dưới những nhành cây cọ kia
Để được đắm mình nơi biển cả
Lên những chuyến tầu vút thật nhanh
Chu du trên những chiếc máy bay
Để được đi thật xa,
rời xa khỏi chốn này
Em dang rộng đôi cánh và em sẽ học cách làm sao để có thể bay
Em sẽ làm tất cả cho đến khi em bay được đến bầu trời kia
Em ước nguyện, nắm bắt những cơ hội,
để được thay đổi và để được ra đi
Thoát khỏi nơi tối tăm này và để đến với nơi có ánh dương
Nhưng em sẽ không bao giờ quên những người em vẫn yêu mến
Em sẽ liều mình, nắm bắt những cơ hội,
để thay đổi và để được ra đi
Đến những toà nhà chọc trời,
vui đùa bên những cánh cửa quay
Có lẽ em không chúng sẽ đưa em đến đâu
Nhưng em vẫn phải tiếp tục…
bay đi thật xa,
rời xa khỏi chốn này
Em dang rộng đôi cánh và em sẽ học cách làm sao để có thể bay
Mặc dù không dễ dàng để nói lời tạm biệt
Em sẽ liều mình, nắm bắt những cơ hội,
để được thay đổi và để được ra đi
Thoát khỏi nơi tối tăm này và để đến với nơi có ánh dương
Nhưng Em sẽ không quên mình từ đâu đến
Em sẽ liều mình, nắm bắt những cơ hội,
để được thay đổi và để được ra đi
Để được bay xa
Để được bay xa