Li dch bài hát:  Shooting star – Ngôi sao băng

Các bài liên quan:

— Michael Learns To Rock – Silent Times

— Somebody That I Used To Know Gotye ft Kimbra

 

Shooting star Ngôi sao băng
No one seems to think too much of me here
and they’re glad to tell it to my face
And though I am not suppose to be here
I’m completely out of place
Somehow there has got to be a reason
even as I try to think it through
There’s a bolt from the blue

And I see a shooting star (And I see a star)
Set apart from all the rest
While the other stars are standing still (ooh)
He’s on a quest
Every night this shooting star (Every night this star)
Dancing across the twilight sky
Cause he knows he doesn’t quit fit in (ooh)
and he’s longing to know why, why (longing to know why)

I feel so much better when it’s night-time
That’s when I can sort of disappear
When the sun is set and it’s the right time
for pretending I’m not here
Sometimes I just stare into the heavens
Wondering if the answer is inside
That’s when I see the light

Of my sent that shooting star
On his way to who know’s where (On his way to who know’s where)
He’s unlike all the stars (ooh)
But he outshines out there (shines out there)
And the solitary star (solitary star)
Is an awful lot like me (ooh)
On an endless search through time and space
For a place that won’t seem wrong (place that won’t seem wrong)

If we both hang on for long enough
we both somehow are strong enough
We’ll find out where we belong

Every night this shooting star (every night this star)
dancing across the twilight sky
Cause he knows he doesn’t quit fit in (ooh)
and he’s longing to know why (why)
Know why (why)
Why (why)
Why (why)
Know why (why)

Không ai ở đây có vẻ nghĩ quá nhiều về tôi
Và họ vui khi nói thẳng vào mặt tôi điều đó
Và dù tôi không có ý định ở đây
Em hoàn toàn lạc lõng
Bằng cách nào đó, phải có một lý do
Thậm chí khi tôi cố nghĩ thông điều đó
Có một tiếng sét giữa trời quang

Và tôi nhìn thấy một ngôi sao băng
Chơi vơi so với những vì sao còn lại
Trong khi những vì sao khác đứng lặng yên
Thì ngôi sao ấy lại băng đi
Mỗi đêm, vì sao băng này
Khiêu vũ xuyên qua bầu trời chạng vạng
Vì ngôi sao biết mình không thể hòa hợp vào
Và ngôi sao ước ao muốn biết tại sao

Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều khi trời buông màn
Đó là khi tôi có thể gần như tan biến đi
Khi mặt trời lặn và đã đến đúng thời điểm
Cho việc giả vờ như tôi không ở đây
Đôi khi tôi chỉ nhìn chăm chăm lên thiên đường
Tự hỏi không biết câu trả lời có nằm ở đó chăng
Đó là khi tôi nhìn thấy ánh sáng

Của ngôi sao băng phù hộ đó của tôi
Trên con đường đến nơi nào không ai biết
Ngôi sao không giống những ngôi sao còn lại
Nhưng nó rạng ngời ngoài kia
Và ngôi sao cô độc
Giống tôi đến mức kinh ngạc
Trong cuộc tìm kiếm bất tận xuyên qua không gian và thời gian
Để tìm một nơi chốn mà không có vẻ sai trái

Nếu chúng ta cùng nhau đủ lâu
Bằng cách nào đó chúng ta cùng đủ mạnh
Chúng ta sẽ nhận ra nơi mình thuộc về

Mỗi đêm, vì sao băng này
Khiêu vũ xuyên qua bầu trời chạng vạng
Vì ngôi sao biết mình không thể hòa hợp vào
Và ngôi sao ước ao muốn biết tại sao
Tại sao, tại sao, tại sao…

 

 

 

 

 

 

Category:

Giọng nam