Lời dịch bài hát Begin Again(Taylor Swift):

Click tại đây Để Học Tiếng Anh Phụ Đề Anh Ngữ Thông Minh

Took a deep breath in the mirror
Nhìn vào gương và hít một hơi thật sâu

He didn’t like it when I wore high heels, but I do
Anh ta không thích em đi giày cao gót.Nhưng em thì có…

Turned the lock and put my headphones on
Khoá trái cửa phòng và đeo tai nghe vào

He always said he didn’t get this song but I do, I do
Anh ta luôn nói anh ta chẳng thể hiểu được.Những bài hát này hay chỗ nào

nhưng em thì có…

Walked in expecting you’d be late
Em bước vào và nghĩ anh sẽ tới muộn một chút

But you got here early
Nhưng anh đã tới sớm

And you stand and wait
Và anh đang đứng đó đợi em

And I walk to you
Em đi về phía anh

You pulled my chair out and helped me
Anh kéo ghế ra và giúp em

And you don’t know how nice that is
Anh không biết cử chỉ đó đẹp thế nào đâu

But I do
Nhưng em thì có

And you throw your head back laughing like a little kid
Và anh đang nghiêng đầu cười như một đứa trẻ

I think it’s strange that you think I’m funny ‘cause he never did
Em đã nghĩ thật lạ khi có người thấy em hài hước.Bởi anh ta chưa bao giờ thấy vậy

I’ve been spending the last 8 months thinking all love ever does
Em đã mất 8 tháng qua để dằn vặt mình.
Về những gì tình yêu đem lại

Is break and burn and end
Chỉ là đổ vỡ, bỏng rát và chấm hết

But on a Wednesday in a café I watched it begin again
Nhưng vào một ngày thứ 4 trong quán cà phê.
Em lại đang chứng kiến nó bắt đầu

You said you never met one girl
Anh nói anh chưa từng gặp cô gái nào

Who has as many James Taylor records as you
Có nhiều đĩa nhạc James Taylor như anh

But I do
Nhưng em thì có

We tell stories and you don’t know why I’m coming off a little shy
Chúng ta chia sẻ những câu chuyện
và anh không biết tại sao
em lại tỏ ra hơi dè dặt

But I do
Nhưng em thì có

But you throw your head back laughing like a little kid
Và anh đang nghiêng đầu cười như một đứa trẻ

I think it’s strange that you think I’m funny ‘cause he never did
Em đã nghĩ thật lạ khi có người thấy em hài hước.
Bởi anh ta chưa bao giờ thấy vậy

I’ve been spending the last 8 months thinking all love ever does
Em đã mất 8 tháng qua để dằn vặt mình.Về những gì tình yêu đem lại

Is break and burn and end
Chỉ là đổ vỡ, bỏng rát và chấm hết
Then on a Wednesday in a café I watched it begin again
Nhưng vào một ngày thứ 4 trong quán cà phê.
Em lại đang chứng kiến nó bắt đầu

And we walk down the block to my car
Chúng ta cùng đi xuống chỗ em để xe

And I almost brought him up
Và suýt nữa thì em lại nhắc đến anh ta

But you start to talk about the movies
Nhưng anh bắt đầu nói về những bộ phim

That your family watches every single Christmas
Bộ phim mà cả gia đình anh sẽ xem mỗi dịp giáng sinh

And I won’t talk about that
Em sẽ không nhắc đến điều đó nữa

For the first time, what’s past is past
Lần đầu tiên, những gì thuộc về quá khứ mãi là quá khứ

‘Cause you throw your head back laughing like a little kid
Và anh đang nghiêng đầu cười như một đứa trẻ

I think it’s strange that you think I’m funny ‘cause he never did
Em đã nghĩ thật lạ khi có người thấy em hài hước.
Bởi anh ta chưa bao giờ thấy vậy

I’ve been spending the last 8 months thinking all love ever does
Em đã mất 8 tháng qua để dằn vặt mình.
Về những gì tình yêu đem lại
Is break and burn and end
Chỉ là đổ vỡ, bỏng rát và chấm hết

Then on a Wednesday in a café I watched it begin again
Nhưng vào một ngày thứ 4 trong quán cà phê.
Em lại đang chứng kiến nó bắt đầu

Then on a Wednesday in a café I watched it begin again
Nhưng vào một ngày thứ 4 trong quán cà phê.
Em lại đang chứng kiến nó bắt đầu

Xem thêm: Cac thi trong tieng anh | Begin Again – Taylor Swift | Học tiếng Anh qua bài hát