Bài hát Beat Of Your Heart - Hayley Westenra

Bài hát Beat Of Your Heart – Hayley Westenra

Stop Stop Stop – Nu Virgos
This I Promise You – N Sync

Lời dịch bài hát Beat Of Your Heart – Hayley Westenra

Lyric Lời việt
Carry me away from this dark and lonely room
Light me in your arms – all I want to know is you
Chase away the darkness with everything you are
I will find my strength in the beat of your heartPicture book of memories, how we used to be
Some people spend a lifetime waiting for their dreams
But I won’t find the answers by looking at the stars
I will find my strength in the beat of your heart

Time held in our hands
Will change into years gone by
If I can hold on to you
I’ll leave all my fears behind

Holding on we drift like two flowers on the sea
Riding on the waves letting go of what will be
I won’t find the answers by staring at the stars
I’ve found all my dreams in the beat of your heart
I’ve found all my dreams in the beat of your heart

Mang em đi thật xa khỏi bóng tối và căn phòng cô độc
Sưởi ấm em trong vòng tay – tất cả em cần là anh đó
Xua tan đêm đen với tất cả con người anh
Em sẽ tìm thấy sức mạnh trong nhịp đập trái tim ấyQuyển sách ảnh kí ức, chúng ta từng bên nhau thế nào
Có người dùng cả cuộc đời để chờ đợi mộng tưởng
Nhưng em không tìm câu trả lời trên những vì sao
Em sẽ tìm thấy sức mạnh trong nhịp đập trái tim ấy

Thời gian ta nắm giữ trong tay
Sẽ hóa thành năm tháng lùi xa
Nếu em có thể bên anh
Em sẽ để lại mọi lệ rơi

Cùng với nhau chúng ta trôi giạt như bông hoa giữa biển khơi
Cưỡi lên những con sóng cứ để mọi chuyện đến tự nhiên
Em sẽ không nhìn vào những vì sao để kiếm tìm câu trả lời
Em đã thấy mọi ước mơ trong nhịp đập nơi tim anh
Em đã thấy mọi ước mơ trong nhịp đập nơi tim anh