Bài hát Sweeter Than Fiction

Lời dịch Anh/Việt:

Hit the ground.
Khi anh ngã xuống nền đất.

Hit the ground. oh oh
ngã xuống nền đất. oh oh

Only sound. That you hear is no
Những âm thanh anh nghe được là không thể nào

You never saw it coming.
Anh chưa từng thấy điều đó xảy ra

Slipped when you started running
Trượt ngã khi anh mới bắt đầu cuộc chạy

And now you’ve come undone and I.
Và giờ anh lại bỏ cuộc. và em.

Seen you fall. Seen you crawl On your knees. ey ey
Nhìn anh gục ngã. nhìn anh bò trên đầu gối. eh-eh

Seen you lost in a crowd. Seen your colors fade
Nhìn anh lạc giữa đám đông. nhìn thấy sắc màu trong anh nhạt nhòa.

Wish I could make it better.
Ưóc gì em có thể làm điều đó tốt hơn

Someday you won’t remember
Vào một ngày nào đó anh sẽ không còn nhớ

This pain you thought would last forever and ever
nỗi đau mà anh từng nghĩ nó sẽ kéo dài mãi mãi.

There you’ll stand.
Đây sẽ là nơi anh đứng lên.

Ten feet tall
cao trên 10 feet

I will say
Không hề hãi sợ.

I knew it all along
em đã nhìn thấy trước tất cả rồi

Your eyes. wider than distance
Đôi mắt anh. rộng lớn hơn mọi khoảng cách

This life is sweeter than fiction
Tình yêu này sẽ ngọt ngào hơn cả tiểu thuyết

Just a shot.
Chỉ một cú bắn.

Just a shot
một cú bắn.

In the dark. oh oh
từ trong bóng tối. oh oh

All you got.
Tất cả anh đạt được.

All you got
tất cả anh có

Are your shattered hopes
là hi vọng tiêu tan

They never saw it coming. You hit the ground running.
Họ không bao giờ thất điều gì sẽ tới

And now you’re on to something. I. Say
Và giờ anh sẽ là một điều gì đó. em cá đấy.

What a sight. What a sight When the light came on
Điều gì là tầm nhìn khi ngọn đèn bật sáng

Proved me right. Proved me right
Chứng tỏ rằng em đúng đi.

When you proved them wrong
Khi anh cho họ thấy rằng họ sai

And in this perfect weather.
Và trong tiết trời hoàn hảo này

It’s like we don’t remember The rain we thought would last forever and ever
Giống như chúng ta không nhớ cơn mưa mà anh từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi.

There you’ll stand. Ten feet tall
Đây sẽ là nơi anh đứng lên. cao trên 10 feet

I will say I knew it all along
Không hề hãi sợ. em đã nhìn thấy trước tất cả rồi

Your eyes. wider than distance
Đôi mắt anh. rộng lớn hơn mọi khoảng cách

This life is sweeter than fiction
Tình yêu này sẽ ngọt ngào hơn cả tiểu thuyết

There you’ll stand. Next to me
Đây là nơi anh sẽ đứng cạnh bên em

All at once. The rest is history
Và tất cả những gì em muốn. phần còn lại là lịch sử.

Your eyes. wider than distance
Đôi mắt anh. rộng lớn hơn mọi khoảng cách

This life is sweeter than fiction (fiction)
Tình yêu này sẽ ngọt ngào hơn cả tiểu thuyết

I’ll be One of the many saying.
Em sẽ chỉ là một trong số nhiều người nói

“Look at you now. Look at you now. Now”
Hãy nhìn anh bây giờ đi. nhìn anh bây giờ đi. bây giờ ấy

I’ll be One of the many saying.
Em sẽ chỉ là một trong số nhiều người nói

“You made us proud.
Anh khiến chúng ta tự hào

You made us proud.
tự hào

Proud”
Em sẽ chỉ là một trong số nhiều người nói

I’ll be One of the many saying.
Hãy nhìn anh bây giờ đi. nhìn anh bây giờ đi. bây giờ ấy

“Look at you now. Look at you now. Now”
Em sẽ chỉ là một trong số nhiều người nói

I’ll be One of the many saying.
Anh làm tất cả chúng ta tự hào. anh làm tất cả chúng ta tự hào.

“You made us proud. You made us proud. Proud”
Và khi họ hô gào tên anh

And when they call your name and they
Và họ đặt tấm ảnh của anh vào một khung hình

Put your picture in a frame
Anh sẽ biết rằng em sẽ lại ở đó đúng lúc

You know that I’ll be there time and again
Bởi em yêu anh ngay khi…

Cause I loved you when
Khi anh ngã xuống nền đất. ngã xuống nền đất. ngã xuống nền đất. oh oh

When you Hit the ground. Hit the ground. oh oh
Bật bài ca. bật bài ca anh đã nghe một lần nữa

Only sound. That you heard was no
Bây giờ tiết trời như đã hoàn hảo rồi

Now in this perfect weather.
Giống như chúng ta không nhớ cơn mưa mà anh từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi.

It’s like we don’t remember The rain we thought would last forever and ever
Đây sẽ là nơi anh đứng lên. cao trên 10 feet

There you’ll stand. Ten feet tall
Em sẽ nói. em đã nhìn thấy trước tất cả rồi

I will say
Đôi mắt anh. rộng lớn hơn mọi khoảng cách

I knew it all along Your eyes. wider than distance
Tình yêu này sẽ ngọt ngào hơn cả tiểu thuyết

This life is sweeter than fiction
Đây là nơi anh sẽ đứng cạnh bên em

There you’ll stand. Next to me
Và tất cả những gì em muốn. phần còn lại là lịch sử.

All at once. The rest is history
Đôi mắt anh. rộng lớn hơn mọi khoảng cách

Your eyes. wider than distance
Tình yêu này sẽ ngọt ngào hơn cả tiểu thuyết

This life is sweeter than fiction
Ngọt ngào hơn cả tiểu thuyết.

Sweeter than fiction
Ngọt ngào hơn

Sweeter than fiction.
Ngọt ngào hơn cả tiểu thuyết.

It’s sweeter. yeah

It’s sweeter.

Xem bài hát này với phụ đề song ngữ để học tiếng anh tại đây

It’s sweeter than fiction.