Bài hát Safe and Sound

Xem thêm hát karaok bai hat safe and sound: tại đây

Xem bài khác:

Bai hat payphone

Everyday i love you

Bài hát safe and sound phụ đề

Bài hát Safe and Sound

Lời dịch bài hát Safe and Sound

I remember tears streaming down your face
When I said, I’ll never let you go
Em nhớ những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh
Lúc em hứa, Sẽ không bao giờ để anh đi

When all those shadows almost killed your light
I remember you said,
Khi bóng tối gần như giết chết ánh sáng của anh
Em nhớ rằng Anh đã nói,

Don’t leave me here alone
But all that’s dead and gone and passed tonight
“Đừng bỏ anh lại một mình”
Nhưng tất cả những điều ấy đều đã chết và tàn lụi biến mất cùng đêm tối mất rồi.
00:30
Just close your eyes
The sun is going down
You’ll be alright
Hãy nhắm mắt lại đi,
Hoàng hôn đang buông xuống
Anh sẽ ổn thôi

No one can hurt you now
Come morning light
You and I’ll be safe and sound
Chẳng ai có thể tổn thương anh được nữa
Đến với ánh ban mai đi anh,
Anh và em sẽ mãi bình yên vô sự.
1:21
Don’t you dare look out your window darling
Everything’s on fire
Đừng nhìn ra ngoài khung cửa sổ nữa
Hỡi người yêu dấu, mọi thứ đều đang bốc cháy

The war outside our door keeps raging on
Hold onto this lullaby
Even when the music’s gone, gone…
Cuộc chiến tranh tàn khốc bên ngoài vẫn tiếp tục
Cứ hãy ngân mãi khúc hát ru này
Dù khi tiếng nhạc đã tan dần, biến mất…

Just close your eyes
You’ll be alright
Anh yêu, xin khép đôi mắt này
Anh sẽ ổn thôi.

Come morning light
You and I’ll be safe and sound
Hãy đến với ánh bình minh,
Anh và em sẽ bình yên, mãi mãi.

Bài hát Safe and Sound./.