Học tiếng Anh qua Bài hát Price tag

Click tại đây Để Học Tiếng Anh Phụ Đề Anh Ngữ Thông Minh

Xem thêm: Học tiếng anh | Thì trong tiếng Anh | Bài hát price tag

Lời dịch bài hát Price Tag:

Seems like everybody’s got a price
Hình như người nào cũng có một cái giá

I wonder how they sleep at night.
Tôi tự hỏi làm sao đêm họ có thể ngủ nhỉ

When the tale comes first
Khi mà câu chuyện đến trước

And the truth comes second
Và sự thật theo sau

Just stop, for a minute and Smile
Hãy dừng lại, chờ một chút và mỉm cười

Why is everybody so serious?
Sao mọi người lại nghiêm trọng vậy ?

Acting so damn mysterious
Hành động một cách bí ẩn quá

You got your shades on your eyes
Đeo chiếc kính râm che mắt lại

And your heels so high
Và đi giày cao gót nữa

That you can’t even have a good time.
Điều đó chẳng bao giờ vui vẻ cả

Everybody look to their left
Mọi người cùng nhìn về bên trái nào

Everybody look to their right
Mọi người cùng nhìn về bên phải nào

Can you feel that
Mọi người nhận thấy không

Well pay them with love tonight…
Ta sẽ trả bằng tình yêu thương đêm nay…

It’s not about the money, money, money
Chuyện này không phải là tiền, tiền, tiền

We don’t need your money, money, money
Chúng tôi không cần tiền, tiền, tiền

We just wanna make the world dance
Chúng tôi chỉ muốn làm thế giới này nhún nhảy

Forget about the Price Tag
Vậy nên đừng có nghĩ đến cái bảng giá

Ain’t about the Ka-Ching Ka-Ching.
Không phải là tiếng Ka-Ching Ka-Ching

Ain’t about the Ba-Bling Ba-Bling
Không phải là tiếng Ba-Bling Ba-Bling

Wanna make the world dance
Chỉ muốn làm thế giới nhún nhảy thôi

Forget about the Price Tag.
Vậy nên hãy quên cái bảng giá đi

We need to take it back in time
Chúng ta cần phải làm mọi thứ trở lại quá khứ

When music made us all UNITE!
Khi âm nhạc làm chúng ta cùng ĐOÀN KẾT bên nhau!

And it wasn’t low blows and video
Và không có bất kỳ một rắc rối hay video nào

Am I the only one gettin… tired?
Và chẳng lẽ chỉ tôi thấy mệt mỏi?

Why is everybody so obsessed?
Sao mọi người lại bị ám ảnh đến thế?

Money can’t buy us happiness
Tiền đâu có mua được hạnh phúc

Can we all slow down and enjoy right now
Ta có thể sống chậm lại và tận hưởng bây giờ không?

Guarantee we’ll be feelin
Đảm bảo là chúng ta sẽ cảm thấy

All right.
Thật là thoải mái

Everybody look to their left
Mọi người cùng nhìn về bên trái nào

Everybody look to their right
Mọi người cùng nhìn về bên phải nào

Can you feel that
Mọi người nhận thấy không

Well pay them with love tonight…
Ta sẽ trả bằng tình yêu thương đêm nay…

It’s not about the money, money, money
Chuyện này không phải là tiền, tiền, tiền

We don’t need your money, money, money
Chúng tôi không cần tiền, tiền, tiền

We just wanna make the world dance
Chúng tôi chỉ muốn làm thế giới này nhún nhảy

Forget about the Price Tag
Vậy nên đừng có nghĩ đến cái bảng giá

Ain’t about the Ka-Ching Ka-Ching.
Không phải là tiếng Ka-Ching Ka-Ching

Ain’t about the Ba-Bling Ba-Bling
Không phải là tiếng Ba-Bling Ba-Bling

Wanna make the world dance
Chỉ muốn làm thế giới nhún nhảy thôi

Forget about the Price Tag.
Vậy nên hãy quên cái bảng giá đi

Everybody look to their left
Mọi người cùng nhìn về bên trái nào

Everybody look to their right
Mọi người cùng nhìn về bên phải nào

Can you feel that
Mọi người nhận thấy không

Can you feel that oh oh oh oh….
Mọi người nhận thấy không

Everybody look to their left
Mọi người cùng nhìn về bên trái nào

Everybody look to their right
Mọi người cùng nhìn về bên phải nào

Can you feel that
Mọi người nhận thấy không

Well pay them with love tonight…
Ta sẽ trả bằng tình yêu thương đêm nay…

It’s not about the money, money, money
Chuyện này không phải là tiền, tiền, tiền

We don’t need your money, money, money
Chúng tôi không cần tiền, tiền, tiền

We just wanna make the world dance
Chúng tôi chỉ muốn làm thế giới này nhún nhảy

Forget about the Price Tag
Vậy nên đừng có nghĩ đến cái bảng giá

Ain’t about the Ka-Ching Ka-Ching.
Không phải là tiếng Ka-Ching Ka-Ching

Ain’t about the Ba-Bling Ba-Bling
Không phải là tiếng Ba-Bling Ba-Bling

Wanna make the world dance
Chỉ muốn làm thế giới nhún nhảy thôi

Forget about the Price Tag.
Vậy nên hãy quên cái bảng giá đi

Forget about the Price Tag
Quên cái bảng giá đi

Forget about the Price Tag
Quên cái bảng giá đi

 

Category:

Uncategorized