học tiếng Anh qua bài hát just give me a reason
http://toomva.com/content/692-Just-Give-Me-A-Reason-Pink
http://hoctienganhquaphim.com

Right from the start
You were a thief
You stole my heart

Ngay từ lúc đầu
Anh đã là tên trộm
Anh đánh cắp trái tim em

And I your willing victim
I let you see the parts of me
That weren’t all that pretty

Và chính em là nạn nhân mà anh khao khát
Em đã không che giấu bất cứ gì về mình
Dù chúng chẳng đẹp đẽ gì

And with every touch you fixed them
Now you’ve been talking in your sleep oh oh

Với từng cái chạm của anh, chúng ổn hơn rồi
Anh đang nói gì đó trong giấc ngủ Oh oh

Things you never say to me oh oh
Tell me that you’ve had enough
Of our love, our love

Những điều mà anh giấu kín 0h oh
Rằng anh đã chịu quá đủ
Với cuộc tình của đôi ta, với cuộc tình này

Just give me a reason
Just a little bit’s enough
Just a second we’re not broken just bent

Hãy cho em một lý do
Chỉ một chút thôi cũng được mà
Đây không phải sự kết thúc mà chỉ là giao động

And we can learn to love again
It’s in the stars
It’s been written in the scars on our hearts

Rồi hai ta lại sẽ có thể yêu thêm lần nữa
Điều đó hiện rõ trên những vì sao
Nó hiện trên vết thương lòng của cuộc tình dang dỡ

We’re not broken just bent
And we can learn to love again

Đây không phải sự kết thúc mà chỉ là giao động
Và hai ta sẽ có thể yêu thêm lần nữa

I’m sorry I don’t understand
Where all of this is coming from
I thought that we were fine

Anh có lỗi vì đã không hiểu được
Những uẩn khúc này từ đâu mà ra
Anh đã nghĩ chúng ta vẫn đang mặn nồng

(Oh we had everything)
Your head is running wild again
My dear we still have everythin’

(Tưởng chừng ta có tất cả)
Em lại suy nghĩ vẩn vơ rồi
Em này, chúng ta vẫn là của nhau mà

And it’s all in your mind
(Yeah but this is happenin’)
You’ve been havin’ real bad dreams oh oh

Và kia chỉ là em suy diễn mà thôi
(Vậy mà nó đang diễn ra đấy)
Đó chỉ là cơn ác mộng của em mà thôi oh oh

You used to lie so close to me oh oh
There’s nothing more than empty sheets

Em vẫn luôn nằm cạnh anh kia mà oh oh
Uẩn khúc này không gì khác ngoài tờ giấy trắng

Between our love, our love
Oh our love, our love

Giữa cuộc tình chúng ta, giữa cuộc tình này
Oh Cuộc tình của đôi ta

Oh tear ducts and rust
I’ll fix it for us
We’re collecting dust

Dòng nước mắt cạn khô
Anh sẽ cứu lấy cuộc tình này
Chúng ta chẳng cần gì trên cõi đời này

But our love’s enough
You’re holding it in
You’re pouring a drink

Chỉ cần cuộc tình này là đủ
Em đang cố chôn nó vào tận đáy lòng
Còn anh thì đang lẩn tránh

No nothing is as bad as it seems
We’ll come clean

Mọi chuyện đều không tệ như ta nghĩ đâu
Chúng ta sẽ thành thật đêm nay

nguồn: toomva.com

Category:

Song ca, Uncategorized