Bài hát Guy - Lady Gaga

Bài hát Guy – Lady Gaga

– Bài hát Everytime – A1
– 
Bài hát An Angel – Declan Galbraith
– 
Bài hát Price tag – Maddi Jane

Lời dịch bài hát Guy- Lady Gaga

Lời Anh Lời Việt
Greetings HimerosGod of sexual desire, son of AphroditeLay back, and feast as this audio guides youThrough new and exciting positionsI wanna be the girl under you (oh yeah)I wanna be your G.U.Y. (yeah)

I wanna be the grave and earth you (oh yeah)

Our sex doesn’t tell us no lies

 

I’m gonna wear the tie, want the power to leave you

I’m aiming for full control of this love (of this love)

Touch me, touch me, don’t be sweet

Love me, love me, please retweet

Let me be the girl under you that makes you cry

 

I wanna be that guy (G.U.Y.)

I wanna be that guy (G.U.Y.)

I wanna be that guy (G.U.Y.)

The girl under you (G.U.Y.)

 

I’m gonna say the word

And own you

You’ll be my (G.I.R.L.)

Guy, I’m romancin’ loves to hold you

Know, you’ll wear my make-up well

 

I’m gonna wear the tie, want the power to leave you

I’m aiming for full control of this love (of this love)

Touch me, touch me, don’t be sweet

Love me, love me, please retweet

Let me be the girl under you that makes you cry

 

I wanna be that guy (G.U.Y.)

I wanna be that guy (G.U.Y.)

I wanna be that guy (G.U.Y.)

The girl under you (G.U.Y.)

 

I don’t need to be on top

To know I’m worth it

‘Cause I’m strong enough to know the truth

I just want it to be hot

Because I’m best when I’m in love

And I’m in love with you

 

(G.U.Y.)

Touch me, touch me

(G.U.Y.)

Mount your goddess

Touch me, touch me

(G.U.Y.)

As summer and moon comes into full phase

Get on top of me

(G.U.Y.)

And Mars’ warring spirit rams into the atmosphere

 

Touch me, touch me, don’t be shy

I’m in charge like a G.U.Y.

I’ll lay down face up this time

Under you like a G.U.Y.

 

I wanna be that guy (G.U.Y.)

I wanna be that guy (G.U.Y.)

I wanna be that guy (G.U.Y.)

The girl under you G.U.Y.

I wanna be that guy (G.U.Y.)

I’ll wrap you right up guy (G.U.Y.)

I’ll lie down face up guy (G.U.Y.)

The girl under you G.U.Y.

 

(Achtzehn

Sechszehn)

Fourteen

Vierzehn

Drei

Eins

Nein Zedd!

Nein Zedd!

Nein Zedd!

Nein Zedd!

 

Xin chào HimerosVị thần ái tình nhục dục, con của AphroditeNằm xuống, và tận hưởng khi bản thu này dẫn lối bạnQua những tư thế mới mẻ và hào hứngEm muốn là cô gái nằm dưới anh (oh yeah)Em muốn là cô gái nằm dưới anh (yeah)

Em muốn là nấm mồ và trái đất của anh (oh yeah)

Chuyện tình ái của hai ta không hề dối trá

 

Em sẽ đeo cà vạt, muốn có sức mạnh để rời xa anh

Em tập trung toàn bộ sức lực cho tình yêu này

Chạm vào em, chạm vào em, đừng ngọt ngào

Yêu em đi, yêu em đi, xin hãy đáp lại

Hãy để em là cô gái nằm dưới anh làm anh khóc nghẹn

 

Em muốn là cô gái nằm dưới anh

Em muốn là cô gái nằm dưới anh

Em muốn là cô gái nằm dưới anh

Cô gái nằm dưới anh

 

Em sẽ nói một lời

Và chiếm lấy anh

Anh sẽ là C.Ô.G.Á.I của em

Cưng à, em lãng mạn thích được ôm anh

Biết đấy, anh sẽ mang lớp trang điểm của em tốt mà

 

Em sẽ đeo cà vạt, muốn có sức mạnh để rời xa anh

Em tập trung toàn bộ sức lực cho tình yêu này

Chạm vào em, chạm vào em, đừng ngọt ngào

Yêu em đi, yêu em đi, xin hãy đáp lại

Hãy để em là cô gái nằm dưới anh làm anh khóc nghẹn

 

Em muốn là cô gái nằm dưới anh

Em muốn là cô gái nằm dưới anh

Em muốn là cô gái nằm dưới anh

Cô gái nằm dưới anh

 

Em không cần thiết phải nằm trên

Để biết em xứng đáng

Vì em mạnh mẽ đủ để biết sự thật

Em chỉ muốn mình nóng bỏng

Bởi vì em tuyệt nhất khi đang yêu

Và em đang yêu anh

 

(Cô gái nằm dưới anh)

Chạm vào em, chạm vào em

(Cô gái nằm dưới anh)

Trèo lên vị thần của anh

Chạm vào em, chạm vào em

(Cô gái nằm dưới anh)

Khi hạ về và con trăng đến tuần tròn

Hãy nằm trên em đi

(Cô gái nằm dưới anh)

Và Sao Hỏa “tinh thần chiến” sao Bạch Dương trên bầu khí quyển

 

Chạm vào em, chạm vào em, đừng ngại ngùng

Em cầm quyền như cô gái nằm dưới anh

Em sẽ nằm mặt đối mặt lần này

Nằm dưới anh như cô gái nằm dưới anh

 

Em muốn là cô gái nằm dưới anh

Em muốn là cô gái nằm dưới anh

Em muốn là cô gái nằm dưới anh

Cô gái nằm dưới anh

Em muốn là cô gái nằm dưới anh

Em sẽ ôm anh vào lòng

Em sẽ nằm mặt đối mặt

Cô gái nằm dưới anh

 

(Achtzehn

Sechszehn)

Fourteen

Vierzehn

Drei

Eins

Nein Zedd!

Nein Zedd!

Nein Zedd!

Nein Zedd!