Bài hát: Europe skies - Alexander Rybak

Bài hát: Europe skies – Alexander Rybak

Lời dịch Europe Skies – Alexander Rybak

Lyric

Lời Việt

 Now I’m home, but I cannot stay
I dream of you every day
Got to know every inch of you
Will you make my dream come true?
There’s no place like home they say
You’re my home, so hear me pray.
I don’t know you, but I need more time
Promise me you’ll be mine
Birds are flying over Europe skies,
Tell me please why can’t I?
Times have changed, but so have I
I view my life through your eyes
On the go in my tourist’s shoes
But I’ll stay truthful to you
Cause there’s no place like home they say
You’re my home, so I guess I’ll stay.
I don’t know you, but I need more time
Promise me you’ll be mine
Birds are flying over Europe skies
Tell me please why can’t I?
I don’t know you, but I need more time
Promise me you’ll be mine
Birds are flying over Europe skies
Tell me please why can’t I?

 

 Giờ tôi ở nhà, nhưng không thể ở lại
Tôi mơ về em mỗi ngày
Cần phải biết từng li từng tí về em
Liệu em sẽ biến giấc mơ của tôi thành sự thật chứ?
Không có nơi nào bằng nhà mình, người ta nói thế
Em là mái ấm của tôi, nên hãy nghe tôi nguyện cầu
Tôi không hiểu em, nhưng tôi cần thêm thời gian
Hứa với em rồi một ngày em sẽ là của tôi
Chim chóc bay lượn khắp bầu trời châu Âu,
Nói tôi nghe xem tại sao tôi không thể?
Thời thế thay đổi, nhưng tôi cũng thế
Tôi nhìn thế giới qua đôi mắt em
Vội vàng trong đôi giày của kẻ lữ khách
Nhưng tôi vẫn sẽ thành thật với em
Bởi vì không có nơi đâu bằng nhà, họ nói thế
Em là mái ấm của tôi, nên tôi đoán tôi sẽ ở lại
Tôi không hiểu em, nhưng tôi cần thêm thời gian
Hứa với em rồi một ngày em sẽ là của tôi
Chim chóc bay lượn khắp bầu trời châu Âu,
Nói tôi nghe xem tại sao tôi không thể?
Tôi không hiểu em, nhưng tôi cần thêm thời gian
Hứa với em rồi một ngày em sẽ là của tôi
Chim chóc bay lượn khắp bầu trời châu Âu,
Nói tôi nghe xem tại sao tôi không thể?