Lời dịch bài hát Crush Việt sub, phụ đề Song ngữ Anh – Việt:

Bài hát bài hát Crush phụ đề song ngữ

Bài hát bài hát Crush phụ đề song ngữ

>> Bài hát Crush + karaoke
>> Bài hát Anyone of us
>> Fly to your heart


I hung up the phone tonight
Something happened for the first time deep inside
It was a rush

Điều gì đó lần đầu tiên xảy ra
Sâu thẳm trong tôi
Đột ngột

What a rush
Cause the possibility
That you would ever feel the same way about me

Nó quá đột ngột
Bởi vì cái khả năng em
Không bao giờ cảm thấy điều mà tôi đang cảm thấy

It’s just too much just too much
Why do I keep running from the truth
All I ever think about is you

Nó quá nhiều nó quá lớn
Tại sao tôi cứ chạy trốn sự thật này
Em là tất cả tôi nghĩ về

You got me hypnotized
So mesmerized
And I just got to know

Em khiến tôi say mê
Em thật quyến rũ
Và tôi cần phải biết

Do you ever think
When you’re all alone
All that we can be

Có bao giờ em nghĩ
Rằng khi em cô đơn
Trong tương lai

Where this thing can go
Am I crazy or falling in love
Is it really just another crush

Ta sẽ đi đến đâu
Tôi điên rồ hay đang yêu thực sự
Hay đây chỉ là một sự rung động

Do you catch a breath
When I look at you
Are you holding back?

Em có hay nín thở
Khi tôi nhìn vào em
Em có đang lưỡng lự?

Like the way I do
Cause I’m tryin tryin to walk away

But I know this crush ain’t going away

Như tôi lúc này đây
Bởi dường như tôi đang cố chạy trốn
Dù biết cảm giác này sẽ không bao giờ tan đi

Has it ever crossed your mind
When we were hanging
Spending time girl are we just friends

Điều đó có từng thoáng qua trong ý nghĩ của em
Khi ta bên nhau
Thời gian ấy ta chỉ là bạn

Is there more is there more
See it’s a chance we’ve gotta take
Cause I believe

Hay còn gì hơn nữa
Nhìn xem đây là cơ hội mình nên nắm bắt
Bởi tôi tin

We can make this into
Something that will last last forever
Forever

Ta có thể khiến tình cảm này
Kéo dài đến bất tận
Mãi mãi

Why do I keep running from the truth
All I ever think about is you

Tại sao tôi cứ chạy trốn sự thật này
Em là tất cả tôi nghĩ về

You got me hypnotized
So mesmerized
And I just got to know

Em khiến tôi say mê
Em thật quyến rũ
Và tôi cần phải biết

./.