Bài hát: Best day of my life - American Authors

Bài hát: Best day of my life – American Authors

Lời dịch bài hát:  Best day of my life – American Authors

Lyric

Lời Việt

 I had a dream so big and loud
I jumped so high I touched the clouds
Wo-o-o-o-o-oh
I stretched my hands out to the sky
We danced with monsters through the night
Wo-o-o-o-o-oh
I’m never gonna look back
Woah, never gonna give it up
No, please dont wake me now
This is gonna be the best day of my li-ife
My li-i-i-i-i-ife
This is gonna be the best day of my li-ife
My li-i-i-i-i-ife
I howled at the moon with friends
And then the sun came crashing in
Wo-o-o-o-o-oh
But all the possibilities
No limits just epiphanies
Wo-o-o-o-o-oh
I’m never gonna look back
Woah, never gonna give it up
No, just dont wake me now
This is gonna be the best day of my li-ife
My li-i-i-i-i-ife
This is gonna be the best day of my li-ife
My li-i-i-i-i-ife
I hear it calling outside my window
I feel it in my soul (soul)
The stars were burning so bright
The sun was out ’til midnight
I say we lose control (control)
This is gonna be the best day of my li-ife
My li-i-i-i-i-ife
This is gonna be the best day of my li-ife
My li-i-i-i-i-ife
This is gonna be, this is gonna be, this is gonna be
The best day of my life
Everything is looking up, everybody up now
This is gonna be the best day of my li-ife
My li-i-i-i-i-ife
 Tôi có một giấc mơ rất rõ ràng
Tôi nhảy thật cao, chạm cả mây trên trời
Wo-o-o-o-o-oh
Tôi dang tay che lấy cả bầu trời
Ta nhảy múa với đám quỷ cả đêm
Wo-o-o-o-o-oh
Tôi sẽ không ngoái lại nhìn
Không bao giờ từ bỏ
Xin đừng đánh thức tôi
Đây sẽ là ngày đẹp nhất đời tôi
Cuộc đời tôi
Đây sẽ là ngày đẹp nhất đời tôi
Cuộc đời tôi
Tôi cùng bạn bè gào thét dưới ánh trăng
Và mặt trời quay trở lại
Wo-o-o-o-o-oh
Nhưng những khả năng
Vô tận chỉ cần sựu thấu hiểu thôi
Wo-o-o-o-o-oh
Tôi sẽ không ngoái lại nhìn
Không bao giờ từ bỏ
Xin đừng đánh thức tôi
Đây sẽ là ngày đẹp nhất đời tôi
Cuộc đời tôi
Đây sẽ là ngày đẹp nhất đời tôi
Cuộc đời tôi
Tôi nghe tiếng gọi ngoài cửa sổ
Tôi cảm nhận tiếng gọi phát ra từ tâm hồn
Những vì sao tỏa sáng
Mặt trời không còn chiếu sáng cho tới nửa đêm
Phải nói rằng ta đã mất tự chủ
Đây sẽ là ngày đẹp nhất đời tôi
Cuộc đời tôi
Đây sẽ là ngày đẹp nhất đời tôi
Cuộc đời tôi
Đây sẽ là, đây sẽ là , đây sẽ là
Ngày đẹp nhất của cuộc đời tôi
Mọi thứ đều trở nên tốt đẹp, ai ai cũng thức tỉnh
Đây sẽ là ngày đẹp nhất đời tôi
Đời tôi