Lời dịch bài hát Believe - Diman Bilan
Lời dịch bài hát Believe – Diman Bilan

>> Bài hát Believe  (song ngữ) >> Bài hát Hear me cry >> Bài hát If you and me >> Bài hát Wing of change

BelieveEven when the thunder and storm begins I’ll be standing strong like a tree in the wind Nothing is gonna move this mountain or change my direction I’m falling off the sky and I’m all alone The courage that’s inside is gonna break my fall Nothing is gonna dim my light within But if I keep going on it will never be impossible Not today.Cause I got something to believe in As long as I’m breathing There is not a limit to what I can dream Cause I got something to believe in Mission to keep climbing Nothing else can stop me if I just believe And I believe in me.Even when the world tries to pull me down Tell me that I can’t… try to turn me around I won’t let them put my fire out Whithout … NO But if I keep going on it will never be impossible Not today Cause I got something to believe in As long as I’m breathing There is not a limit to what I can dream Cause I got something to believe in Mission to keep climbing Nothing else can stop me if I just believe And I believe in me I can do it all, open every door Turn unthinkable to reality You see I can do it all and more Believing as long as I’m breathing There is no limit to what I can dream Believing mission to keep climbing Nothing else can stop me if I just believe And I believe in me. Niềm TinDù cho sấm sét bão bùng đang bắt đầu kéo tới Tôi sẽ vẫn vững vàng như cây trong cơn gió lốc Không gì có thể lay chuyển nổi một ngọn núi hay làm lung lạc ý chí của tôi Tôi đang rơi xuống từ trên trời cao và tôi hoàn toàn đơn độc Sự can đảm sẽ đưa tôi vượt qua mọi vấp ngã Những chuyện tầm thường sẽ làm lu mờ ánh hào quang trong tôi Nhưng nếu tôi tiếp tục cố gắng điều đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra Không phải ngày hôm nayVì tôi có 1 cái gì đó để tin tưởng Chừng nào tôi còn đang thở Không có điểm dừng cho những gì tôi có thể mơ tới Vì tôi có 1 cái gì đó để tin tưởng Mục tiêu là tiếp tục vươn lên Không gì có thể ngăn cản tôi nếu tôi còn niềm tin Và tôi tin vào chính mình…Cho dù cả thế giới cố làm cho tôi nhụt chí Hãy cho tôi biết rằng tôi không thể cố đưa mình vào vòng luẩn quẩn Tôi sẽ không để cho họ lấy đi sự nhiệt huyết trong tôi Và nếu tôi vẫn tiếp tục cố gắng điều đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra Không phải ngày hôm nay Vì tôi có 1 cái gì đó để tin tưởng Chừng nào tôi còn đang thở Không có điểm dừng cho những gì tôi có thể mơ tới Vì tôi có 1 cái gì đó để tin tưởng Mục tiêu là tiếp tục vươn lên Không gì có thể ngăn cản tôi nếu tôi còn niềm tin Và tôi tin vào chính mình… Tôi có thể làm tất cả mọi việc, mở mọi cánh cửa Biến những điều không tưởng thành sự thật Hãy xem tôi có thể làm tất cả và nhiều hơn thế Vì tôi có 1 cái gì đó để tin tưởng Chừng nào tôi còn đang thở Không có điểm dừng cho những gì tôi có thể mơ tới Vì tôi có 1 cái gì đó để tin tưởng Mục tiêu là tiếp tục vươn lên Không gì có thể ngăn cản tôi nếu tôi còn niềm tin Và tôi tin vào chính mình…