Lời dich bài hát All of Me - John Legend

Lời dich bài hát All of Me – John Legend

– Wrecking Ball – Boyce Avenue ft Diamond White
– 
The OneThat Got Away -Tiffany Alvord & Chester See

 Lời dịch bài hát All of Me – John Legend

Lyric: Lời Việt:
All Of Me

All of me, why not take all of me?
Can’t you see? I’m not good without you

Take this arms, I want to lose them
Take this lips, I’ll never use them

Your goodbyes left me with eyes that cry
How can I?
go on, dear without you

You took the part that once was my heart
So why not take all of me

All of me, come on take all of me
oh mama, can’t you see? I’m no good without you

So come on and take this arms I want to lose them
Take this lips cause I’ll I’ll never use them

Since Your goodbyes left me with eyes that cry
how can I? go on dear without you
You took the part use to be my heart

So why not? Take all of me.

Tất Cả Của Anh

Tất cả của anh, sao không lấy đi tất cả của anh?
Em không thấy sao? Anh chẳng ra sao khi vắng em.

Lấy đi vòng tay này, anh muốn đánh mất chúng
Lấy đi đôi môi này, anh sẽ chẳng dùng chúng nữa.

Câu tạ từ của em bỏ lại anh với đôi mắt ngấn lệ,
Anh có thể thế nào đây?
Bước tiếp, em yêu quý, mà không có em,

Em đã lấy đi một phần đã từng ngự trị trong tim anh,
Vậy tại sao em không lấy đi tất cả của anh.

Tất cả của anh, đến và lấy đi tất cả của anh,
Ôi em ơi, em không thấy sao? Anh chẳng ra sao nếu vắng em.

Hãy đến và lấy đi vòng tay này anh muốn đánh mất chúng,
Lấy đi đôi môi này vì anh sẽ chẳng bao giờ sử dụng chúng nữa.

Từ khi câu tạ từ của em bỏ lại anh với đôi mắt ngấn lệ
Anh có thể thế nào đây? bước tiếp, em yêu quý, mà chẳng có em.
Em đã lấy đi một phần từng là con tim anh.

Vậy tại sao không? Lấy đi tất cả của anh.