Bài hát: All By Myself - Céline Dion

Bài hát: All By Myself – Céline Dion

Lời dịch bài hát: All By Myself – Céline Dion

Lyric

Lời Việt

 When I was young
I never needed anyone
And making love was just for fun
Those days are gone
Livin’ alone
I think of all the friends I’ve known
When I dial the telephone
Nobody’s home
All by myself
Don’t wanna be
All by myself Anymore
Hard to be sure
Sometimes I feel so insecure
And loves so distant and obscure
Remains the cure
All by myself
Don’t wanna be
All by myself Anymore
All by myself
Don’t wanna live All by myself Anymore
When I was young
I never needed anyone
And making love was just for fun
Those days are gone
All by myself
Don’t wanna be
All by myself
Anymore
All by myself
Don’t wanna live
By myself, by myself
All by myself
Don’t wanna live
Anymore
Oh I Don’t wanna live by myself anymore
 Khi còn trẻ
Tôi không cần có ai
Tình yêu chỉ như một trò giải trí
Ngày đó đã qua rồi
Sống cô đơn một mình
Tôi nghĩ đến những người bạn
Nhưng khi tôi nhấc điện thoại gọi
Không ai có nhà
Một mình trống vắng
Tôi chẳng muốn
Cô đơn thêm chút nào nữa
Khó mà chắc chắn
Đôi lúc tôi thấy thật bồn chồn
Tình yêu thật xa cách và mịt mùng
Dày vò tâm can tôi
Đơn độc quá
Tôi chẳng muốn
Cô đơn thêm chút nào nữa
Một mình trống vắng
Tôi không muốn chịu đựng hơn nữa
Nhưng năm tháng vùng vẫy tuổi trẻ
Tôi chỉ cần có tôi
Tôi yêu cũng không thực sự
Nhưng giờ đây
Tôi phải cô đơn
Tôi không muốn
một mình cô đơn
thêm chút nào nữa
một mình cô đơn
Tôi không muốn sống
Một mình như vậy nữa
Tôi cô đơn quá
Tôi không muốn sống
như vậy thêm chút nào nữa
Oh tôi không muốn sống cô đơn nữa