Học Tiếng Anh Qua Phim Click tại đây

Bài hát Shower 

 • All I know is there’s something about ya’
  Em chẳng hiểu sao anh có gì
 •  Got me feeling like I can’t be without ya’
  Mà khiến em cảm thấy không thể thiếu được anh
 • Anytime someone mentions ya name
  Mỗi lúc có người nhắc tới tên anh
 • I be feeling as if I’m around ya’
  Em lại có cảm giác như đang gần anh lắm
 • Ain’t no words to describe you baby
  Chẳng lời nào có thể miêu tả được anh
 • All I know is that you take me high
  Chỉ biết anh giúp em vui vẻ thôi
 • Can you tell that ya’ drive me crazy?
  Anh có biết anh khiến em phát điên rồi không?
 •  Cause I can’t get you outta my mind
  Vì anh luôn hiển hiện trước mắt em
 •  Think of ya’ when I am going to bed
  Nghĩ về anh trước khi đi ngủ
 • When I wake up, think of you again
  Đến lúc ngủ dậy lại nghĩ về anh
 • You are my homie, lover, and friend
  Anh là người bạn, người tình, tri kỉ của em
 • Exactly why
  Đúng là vì
 • You light me up inside
  Anh khiến em phấn khởi trong lòng
 • Like the 4th of July
  Như trong ngày Quốc Khánh vậy
 • Whenever you’re around
  Lúc nào anh ở bên
 • I always seem to smile
  Dường như em luôn mỉm cười
 • And people ask me how
  Và mọi người cứ hỏi em thế nào
 • Well you’re the reason why
  Ừ thì chính anh là lí do
 • I’m, dancing in the mirror
  Mà em nhảy nhót trước gương,
 • Singing in the shower
  hát hò trong phòng tắm
 • La da de, la da da, la da da
  La La Di, La La Da, La La Da
 • Singing in the shower
  Hát hò trong phòng tắm
 • La da de, la da da, la da da
  La La Di, La La Da, La La Da
 • Singing in the shower
  Hát hò trong phòng tắm
 • All I want, all I need is your loving
  Em chỉ cần mỗi tình yêu của anh thôi
 • Baby you make me hot like an oven
  Anh khiến em như ngồi trên đống lửa
 • Since you came, you know what I discovered?
  Từ khi xuất hiện, anh đã biết những điều em hằng tìm kiếm
 • 0Baby I don’t need me another
  Anh à em đâu cần ai khác
 • No, no, all I know
  Không em chỉ biết rằng
 • Only you got me feeling so
  Có mình anh cho em cảm giác ấy thôi
 • And you know that I got to have ya’
  Và anh biết đấy, em nhất định phải dành được anh
 • And I don’t plan to let you go
  Và em không để anh tuột khỏi tầm tay đâu
 • 0Think of ya’ when I am going to bed
  Nghĩ về anh trước khi đi ngủ
 • When I wake up, think of you again
  Đến lúc ngủ dậy lại nghĩ về anh
 • You are my homie, lover, and friend
  Anh là người bạn, người tình, tri kỉ của em
 • Exactly why
  Đúng là vì
 • You light me up inside
  Anh khiến em phấn khởi trong lòng
 • Like the 4th of July
  Như trong ngày Quốc Khánh vậy
 • Whenever you’re around
  Lúc nào anh ở bên
 • I always seem to smile
  Dường như em luôn mỉm cười
 •  And people ask me how
  Và mọi người cứ hỏi em thế nào
 • Well you’re the reason why
  Ừ thì chính anh là lí do
 • I’m, dancing in the mirror
  Mà em nhảy nhót trước gương,
 • Singing in the shower
  hát hò trong phòng tắm
 • La da de, la da da, la da da
  La La Di, La La Da, La La Da
 • Singing in the shower
  Hát hò trong phòng tắm
 • La da de, la da da, la da da
  La La Di, La La Da, La La Da
 • Singing in the shower
  Hát hò trong phòng tắm
 • Ooh
  Ooh
 • There ain’t no guarantee
  Chẳng gì là chắc chắn
 • But I take a chance on we
  Nhưng em sẽ cho hai ta một cơ hội
 •  Baby let’s take our time
  Anh à, tận hưởng thời gian của chúng ta đi
 • (Singing in the shower)
  (Hát hò trong phòng tắm)
 • And when the times get rough
  Và khi gặp khó khăn
 • There ain’t no giving up
  Cũng đừng vội bỏ cuộc
 • Cause it just feels so right
  Vì cảm giác này thật tuyệt vời
 •  (Singing in the shower)
  (Hát hò trong phòng tắm)
 • Don’t care what others say
  Chẳng bận tâm tới lời người ta
 •  If I got you, I’m straight
  Có anh là em sướng rồi
 • You bring my heart to life, yeah
  Anh mang đến cho trái tim của em sự sống
 •  You light me up inside
  Anh khiến em phấn khởi trong lòng
 •  Like the 4th of July
  Như trong ngày Quốc Khánh vậy
 •  Whenever you’re around
  Lúc nào anh ở bên
 • I always seem to smile
  Dường như em luôn mỉm cười
 • And people ask me how
  Và mọi người cứ hỏi em thế nào
 • Well you’re the reason why
  Ừ thì chính anh là lí do
 • I’m, dancing in the mirror
  Mà em nhảy nhót trước gương,
 •  Singing in the shower
  hát hò trong phòng tắm
 • La da de, la da da, la da da
  La da de, la da da, la da da
 • Singing in the shower
  hát hò trong phòng tắm
 •  La da de, la da da, la da da
  La da de, la da da, la da da
 • You got me singing in the shower
  Làm em hát hò trong phòng tắm
 • La da de, la da da, la da da
  La da de, la da da, la da da
 • Singing in the shower
  hát hò trong phòng tắm
 • La da de, la da da, la da da
  La da de, la da da, la da da
./.