– Luyện nghe và phát âm theo 3000 từ vựng tiếng Anh cơ bản nhất.
http://hoctienganhquaphim.com

/>- Blog học tiếng Anh qua ảnh
http://hoctienganhquaanh.blogspot.com/